רחוב התעשייה 16 , נשר
לייעוץ חייגו 04-8672612
Z-stern

השוואה בין דמי לפדיון חופשה

דמי חופשה (2)

פדיון חופשה (1)

מועד התשלום

בעת תשלום השכר

עם ניתוק יחסי עובד מעביד

מס הכנסה

חייב

חייב

ביטוח לאומי

חייב

פטור

גמל

חייב

פטור

וותק לפיצויי פטורים

מזכה

לא מזכה

פיצויי הלנת שכר

חייב

פטור

(1)   אם חדל העובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו, ישלם לו המעביד את פדיון החופשה, בסכום השווה לדמי החופשה להם היה זכאי העובד לו ניצל את זכותו לחופשה.

(2)  תשלום זה משתלם לעובד בעד ימי החופשה שנטל (בהתאם לזכאותו), בסכום השווה לשכרו הרגיל.

מעוניינים בייעוץ?| מלאו טופס מקוון